Colectivo Literario In Nave Civitas Lugrís
Amosando publicacións coa etiqueta Cultura. Amosar todas as publicacións
Amosando publicacións coa etiqueta Cultura. Amosar todas as publicaciónsRoteiro da Coruña das Irmandades da Fala, con saída en barco dende Ferrol con acompañamento de Xurxo Souto e Moncho do Orzán, roteiro pola histórica Coruña das Irmandades e volta a Ferrol. Un estupendo acto organizado pola Asociación Cultural Roxín Roxal.


 
Fotos e Vídeo de Xurxo Gago
Música: Aurora Nordestina e Mercedes Peón
  
Hemeroteca:

Un aniversario salgado e musical

O colectivo Roxín Roxal organiza un roteiro en barco desde Fisterra até A Coruña para celebrar o centenario das Irmandades da Fala

28.09.2015 | 01:09
Moncho do Orzán, onte, cos participantes no roteiro, na rúa Real.
Moncho do Orzán, onte, cos participantes no roteiro, na rúa Real.
A Asociación Cultural Roxín Roxal percorreu onte as rúas do centro da cidade para explicar aos participantes no roteiro a historia das Irmandades da Fala. A súa loita porque a lingua que falaba o 90% da poboación, o galego, non for desprezada e que acadase un prestixio que, daquela, se lle tiña negado. A experiencia comezou en Fisterra. De alí partiron en barco os participantes nesta actividade cultural, con Xurxo Souto como guía, como descubridor dos nomes das pedras da costa, dos entrantes no "mar de María Antonia".
Xa en terra, foi Moncho do Orzán o encargado de explicar aos participantes como fora a creación da primeira Irmandade da Fala, case cen anos atrás, en 1916. Comezou o percorrido no monumento a Curros Enríquez, nos xardíns de Méndez Núñez, porque, segundo conta Moncho do Orzán, o seu pasamento en 1908 supuxo o relevo xeracional do Rexurdimento ás Irmandades, que tiñan un sentido máis político e nacionalista.

O roteiro, no que participou tamén unha filla de dous dos fundadores das Irmandades, Elvira Varela Bao, fixo unha parada na rúa Real, no número 36, onde Ánxel Casal e Leandro Carré tiñan a editorial Lar, e no 38, onde Canuto Berea tiña unha tenda de música na que vendía partituras de autores galegos.
"Hai que ter en conta a importancia da música. Moita xente era analfabeta, pero coñecía poemas de Rosalía e de Curros porque foran musicados e memorizárabanos", explica Moncho do Orzán, que fixo tamén unha paradiña ante o baixo no que está un mural de Urbano Lugrís e que, como o local de hostelería que o alugaba pechou, privou tamén aos veciños de poderen contemplar a obra.
O roteiro continuou por Rego de Auga até o teatro Rosalía de Castro, onde se deu a coñecer Cántigas da Terra e tamén na antiga sede da Real Academia Galega (RAG), en 1816.

Este paseo pola historia da cidade rematou na praza de María Pita, onde, segundo lembrou Moncho do Orzán, en 1920 dous anos despois de que as Irmandades se formasen como partido político, Lois Peña Novo no pleno "falando por primeira vez" en galego.
antón aviles de taramancos e urbano lugrís:
unha amizade marítima

Teresa Seara
    
ás veces unha bágoa
coma o mar asolaga o corazón indisoluble

Luz Pozo Garza, "En memoria de Antón" 1  

     Corrían os anos cincuenta e o mundo cultural galego recuperaba paseniño os espacios que lle usurpara a longa e escura posguerra cando Antón Avilés Vinagre chega á Coruña para cursar estudios de Náutica. Era aínda un adolescente pero xa se iniciara na arte da poesía e pronto utilizaría o nome da súa vila natal, Taramancos, en vez do segundo apelido, para asinar os seus textos. Na Coruña, e dado o seu costume de non asistir regularmente ás clases na Escola de Náutica, o xove Antón vai vivir unha serie de experiencias que o abren a novas realidades e serán definitorias tanto na súa arte como na súa propia biografía persoal. Por aquel entón, na cidade atlántica residía Urbano Lugrís, o pintor de mariñas surrealistas e o home que auspiciará o contacto de Avilés cunha intelectualidade na que sobrancean os pintores (Alexandre González Pascual, Xerardo Porto, Xosé Luis, Labra, Concheiro) e onde a farra e a bohemia eran o sinal distintivo. O primeiro encontro entre Avilés e Lugrís producirase, segundo conta o propio poeta en Obra viva 2, no xardín de San Carlos, miradoiro privilexiado sobre a dársena coruñesa, a carón dos versos que Rosalía dedicou a Sir John Moore -o gran mariño inglés que repousa no propio xardín- e que figuran alí inscritos na pedra. Parece ser, tal e como el mesmo di, que Avilés lía o poema en voz alta cando se lle achegou Lugrís recitándoo de memoria. Seguramente se escoitarían de fondo as buguinas dos barcos entrando a porto e a brisa tería arrecendo a salitre no momento de verse por vez primeira como corresponde a dous creadores nos que o mar ten presencia fulcral. A partir de entón, a amizade medrará entre eles e non deixará nunca de enriquecer o mundo persoal do noso autor que atopa en Lugrís algo máis que un compañeiro, un mestre e un guía sendo como eran, ámbolos dous, espíritos afíns.

     Así, e para alén doutras compatibilidades, entre pintor e poeta vai existir sempre unha constante: a presencia do mar, tanto na súa obra como nas súas circunstancias biográficas. Non en van, Avilés naceu fronte por fronte coa ría de Noia que esculcaba desde a súa casa natal de Taramancos, arribou á Coruña coa intención de estudiar Náutica e acabou embarcando cara ás terras ultramariñas nun intento de vivir novas aventuras, por máis que, de fondo, latexase un grave problema económico. Pola súa parte, Lugrís —orixinario da cidade herculina— deuse a coñecer como o gran pintor deses mares tan persoais que enchen os seus lenzos, poboados de seres estraños que só poderían existir nunha cabeza tan imaxinativa como a súa. Mundos submariños onde a vida se concentra nos espacios, nos cuartos cheos de trebellos, caracolas, cartas náuticas, barcos en botellas sempre a faceren unha singradura fantasma... Toda unha imaxinería propia que o gran artista irá creando e que fascina ó xove escritor na súa fonda pegada surreal e fantástica. Así, Avilés atopa nos cadros de Lugrís un mar que, lonxe da súa idealización, se converte no centro de todo e se vive intimamente e isto suscita nel a mesma emoción que os versos de Manuel Antonio lle espertaran e que demostra cando os cualificaba como "un fólego de ar puro" que "viña do mar, e non de contemplar a paisaxe mariña senón da vaga mesmo onde o mar se fai mar e se sente o centro do mundo ou ao menos o centro da soedade do mundo. Desde ese habitáculo que é o navio o home mide-se coas estrelas, que é a medida máis antiga da humanidade" 3 Lendo estas palabras de Avilés non é de recibo que sobre a súa campa figure gravado un veleiro, símbolo da liberdade e da aventura que marcarían a súa vida.

     Con todo, o océano separou fisicamente ós dous amigos cando Avilés emigrou a América mais, aínda nas terras do Cauca, seguían tendo contacto epistolar. Nas súas cartas, Lugrís mantén a ilusión dun reencontro que xa non se producirá pois morre estando aínda Avilés lonxe da Terra. A elexía polo amigo non se fai esperar e así xorde o "Pranto por Urbano Lugrís":
 
Estou agora, Urbano, mordendo unha flor negra no medio da vida
cunha sede abismal de beber tódalas cráteres do mundo
de onde vai saír a túa voz de capitán antigo
bruando coma un temporal oceánico, ou acaso o balbordo
das caballeiras silúricas onde zunía-lo teu corno de ouro.
Estou inerme debaixo da besta apocalíptica
torcéndolle os testículos: son o profesta enfurecido
que non pode entende-la túa morte, a túa morte, a túa morte.
¿Quen vai coidar agora dos soños na fronteira da Patria?
Ouh, guardián terrible. Argonatura, Vello titiriteiro conmovido.
Esta noite zugo o viño máis ácedo. Esta noite cavo leguas
profundas de memoria pra camiñar contigo novamente,
agardo vixiante nas illas mais remotas a túa fragata,
a túa nave inconsútil.
Asisto cun ferro atravesado nas virillas
ó enterro da miña mocedade. E escoito
a treboada universal cando derruban a pirámide
e os cabalos das batallas pisan aqueloutrados
o noso tempo
onde a túa grande man de mariñeiro crepuscular
prendía os astros.
Asoballado por única vez, cun lobo famento nas arterias,
atravesas un país xiado
e cantas con voz rouca nos subterráneos boreais o teu amor
e un milleiro de defuntos apodrecidos pola ira
cóbrense entón de rosas e lembran o fulgor da súa terra.
Se non fora tan lonxe, ¡con que ardentía de compañeiro de catástrofe
tiña de calafatea-los teus ósos, coutando con barro elemental
esa longa ferida
que un deus sen pálpebras furou na túa illarga!
Era-la derradeira esperanza do mundo. Pastor de naves,
cun corazón multicolor de tirreme fenicia
amába-la rota fundamental dos exploradores celestes
e intimamente andabas
polos tellados vestido de astronauta galego.
¡Meu amigo sobrenatural!
Hoxe desexo, tanto coma Ulises, atopar unha barca que me leve
ás costas de Galicia. Son prisioneiro dunha forza estraña.
Navegamos a cegas por ríos diferentes
e o noso canto retumba nos confíns da saudade,
os dous loitamos con yatagáns de aceiro contra o tempo,
o teu xa tan preciso, o meu tan vago, fuxidío
que me acoitela en tódolos recantos.
¡E esa dor e non verte, meu amigo! 4

     Non sería este o único texto que Avilés dedicase a Lugrís 5 pero si o máis significativo por canto foi escrito cando aínda experimentaba o poeta a viva conmoción pola noticia do falecemento do seu compañeiro 6. No pranto, o mundo mariño axuda a crear unha atmosfera de sufrimento extremo mentres se procura a nave fantasmagórica que conduce ó amigo morto cara ó alén. A elexía diríxese á morte da persoa pero nunca á do sentimento de amizade que seguirá vivo en Avilés ata a fin dos seus días, tal e como o demostra cando fala de Lugrís nos seguintes termos:

"Sinto aínda o calor da sua grande man amparando-me. Agora que non sei onde andan o seus ósos, atropelados aínda despois da morte polo destino implacável, e sinto a preséncia afectuosa e imensa de Urbano Lugrís guiando a miña man para desvelar o mistério dun verso ou para abranguer unha paisaxe ida na que de súpeto cruza unha fragata e chega un arrecender antigo de mercadorias e de portos nocturnos nos que só el podia entrar e abrir-me as portas" 7.    
     Pois, quen coñece todos os mares, os fondos abisais e os máis recónditos rincóns, nunca abandona a singradura nin se deixa sucumbir perante ese "crime tan escuro/ de asesiñar veleiros triunfadores" 8. Veleiros como foron Antón Avilés de Taramancos e Urbano Lugrís entrelazando os seus ronseis.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] 
Cfr. Luzes de Galiza, 21, 1993, p. 13.
[2]  Cfr. Avilés de Taramancos, Antón, Obra viva, Laiovento, Santiago de Compostela, 1992, p. 213.
[3]  Cfr. Avilés de Taramancos, Antón, "Manuel Antonio: revolución permanente", artigo publicado en xuño de 1991 e recollido en VVAA, Antón Avilés de Tarmancos, A Nosa Terra, Colec. "A Nosa Cultura", 21, 2002, p. 55.
[4]  Orixinariamente publicado en La Voz de Galicia o 11 de xuño de 1974, este poema figura recompilado dentro de Os poemas da ausencia II no volume O tempo no espello, Ed. do Castro, Sada (A Coruña), 1982, pp. 167-168 de onde o reproducimos.
[5]  Aí están os dous poemas que aparecen en Os poemas da ausencia II (Cfr. O tempo no espello, Op. cit., pp. 127-130) e tamén, entre outros escritos, a "Carta gnómica a Urbano Lugrís" (La Noche, 1959, logo reproducida en VVAA, Antón Avilés de Taramancos, Op. cit., p. 59) e os artigos que aparecen en Obra viva: "A contraluz. Urbano Lugrís" (pp. 69-70) e "Arte submariña" (pp. 213-216).
[6]  O propio poeta explica que "Algún día chegou-me á selva de Casenare o seu SOS da miséria, pero xa non puiden máis que facer o PRANTO polo amigo morto. Estou certo que a pantasma benquerida de Urbano Lugría chegou-me naqueles dias ao mato do Amazonas, pois anduven un tempo ulindo a mar no medio da planura" (Cfr. Obra viva, Op. cit., pp. 215-216).
[7]  Cfr. Obra viva, Op. cit., p. 69.
[8]  Cfr. O tempo no espello, Op. cit., p. 129. Estes versos pertencen ó primeiro dos poemas que, incluídos dentro de Os poemas da ausencia II (1969), dedica Avilés a Urbano Lugrís.
V DÍA LUGRÍS

20 DE NADAL DE 2014


17:00 A ARRIBADA DO GRAFITI
(Praza José Sellier)

Solemne e lírica inauguración do grafiti que recrea unha obra de Urbano Lugrís na Praza de José Sellier, cerna da Coruña lugrisá.

Seguido do tradicional

OBRADOIRO DE PARAUGAS PINTADOS
(Praza José Sellier)

Xuntarémonos para decorar os nosos paraugas con motivos mariños e lugrisáns cos que logo percorreremos as rúas coruñesas.

(Que cada quen leve o seu paraugas, as súas pinturas e toda a súa imaxinación)


17:45 MANIFESTACIÓN ATLÁNTICA E SURREAL
(Praza de José Sellier-Xardín de San Carlos)

Cos nosos paraugas pintados e unha serpe mariña  seguiremos as alancadas diurnas e nocturnas do pintor do mar até atoparnos con a outra metade de Ulyses Fingal: Antón Avilés de Taramancos.

18:30    RECREACIÓN DO INTRE NO QUE ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS COÑECEU A URBANO LUGRÍS.
(Xardin de San Carlos)

Coa participación de todo o público asistente e Anxo Angueira.
 
18:45 MANIFESTACIÓN ATLÁNTICA E SURREAL (continuación)
(Xardín de San Carlos – Praza do Papagaio)

Segunda parte da marcha na que chegaremos até o Papagaio, seguindo os cantos de tritóns e sereas.

19:30 A HABITACIÓN DO VELLO MARIÑO
(Monty Ambigú)

Recital poético mariñeiro na memoria e honra do Noso Señor Lugrís polos vates mareiros Manuel O'Rivas, Serafín Mourelle e Xosé Iglesias.

  
Todos os actos deste V día Lugrís son abertos.

 Prégase que quen a tivera acuda cunha corna mariña para axudar a encher de sons atlánticos esta xornada e invitamos a  que participedes nos actos disfrazados dalgunha das personaxes dos cadros do gran pintor sur-marino. 
 
Benquerid@s mareantes!

Como todos os anos por estas datas o colectivo literario In nave civitas, a asociación cultural O Mural e a asociación de escritoras e escritores en lingua galega estamos organizando o Día Lugrís no que celebraremos na Coruña a pintura e a poesía de Urbano Lugrís.

Entre outros actos este ano queremos deixar para tod@s @s que pasen pola Coruña un grafiti cunha das obras do pintor do mar para o que xa temos todo preparado.

O mural estará na parede medianeira -hoxe baleira- de praza de José Sellier, cerna da Coruña lugrisán.

O custo orzamentado para este grafiti (artistas, pinturas, permisos, taxas, seguros, etc...) é de 1.200 €.

Os andamios non engordan o orzamento porque grazas a xestión de MAS arquitectura prestóunolos a empresa Desarrolla.

Queremos solicitar a vosa colaboración económica para poder levar adiante esta obra.

Podedes ingresar os cartos na seguinte conta corrente de ABANCA:IBAN ES30 2080 3103 1430 0002 3625

Non hai unha cantidade mínima para a achega e para facilitar as cousas en breve os informaremos de algúns locais nos que disporemos de petos para recoller aportacións.

Tod@s aquel@s que contribuádes poderedes -se queredes- ver o voso nome ao pé do grafiti. Deixalo claro no concepto da transferencia ou nun sobre ao facer a achega nun dos petos.

Nas páxinas web de In nave Civitas (http://innavecivitaslugris.blogspot.com.es/) e  O Mural (http://www.omural.es/) publicaremos os cartos acadados e o destino que lles damos para que tod@s poidades comprobalo.

Como sabemos que tedes xenerosidade abonda e imos conseguir máis cartos dos precisos comprometémonos con vós a destinar o sobrante para a organización do VI día Lugrís (2015), máis concretamente para financiar novos grafitis lugrisáns o de inspiración mareira para a cidade da Coruña.

Grazas pola vosa colaboración e pregámosvos que difundades esta iniciativa para poder levar a cabo esta intervención cultural cidadá.
Medre o mar!

 
Benquerid@s mareantes!
Como todos os anos por estas datas o colectivo literario In nave civitas, a asociación cultural O Mural e a asociación de escritoras e escritores en lingua galega estamos organizando o Día Lugrís no que celebraremos na Coruña a pintura e a poesía de Urbano Lugrís.
Entre outros actos este ano queremos deixar para tod@s @s que pasen pola Coruña un grafiti cunha das obras do pintor do mar para o que xa temos todos preparada. O mural estará na parede meidaneira hoxe baleira da praza de José Sellier, cerna da Coruña lugrisán.
O custo orzamentado para este grafiti (artistas, pinturas, permisos, taxas, seguros, etc...) é de 1.200 €.Os andamios non engordan o orzamento porque grazas a xestión de MAS arquitectura prestóunolos a empresa Desarrolla.
Queremos solicitar a vosa colaboración económica para poder levar adiante esta obra.
Podedes ingresar os cartos na seguinte conta corrente de ABANCA:
IBAN ES30 2080 3103 1430 0002 3625
 
Non hai unha cantidade mínima para a achega e para facilitar as cousas en breve os informaremos dalgúns locais nos que disporemos de petos para recoller aportacións.
Tod@s aquel@s que contribuádes poderedes se queredes ver o voso nome ao pé do grafiti. Deixalo claro no concepto da transferencia ou nun sobre ao facer a achega nun dos petos.
Nas páxinas web de In Nave Civitas (http://innavecivitaslugris.blogspot.com.es/) e O Mural (http.//www.omural.es/) publicaremos os cartos acadados e o destino que lles damos para que todos poidades comprobalo.
Como sabemos que tedes xenerosidade abonda e imos conseguir máis cartos dos precisos comprometémonos con vós a destinar o sobrante para a organización do VI día Lugrís (2015) para financiar novos grafitis lugrisáns o de inspiración mareira para a cidade da Coruña.
Grazas pola vosa colaboración e pregámosvos que difundades esta iniciativa para poder levar a cabo esta intervención cultural cidadá.
Medre o mar!
La lona con el mural de Lugrís tapará una medianera de la calle Príncipe.

 
A lona co mural de Lugrís tapará unha medianeira da rúa Príncipe.

O Concello afronta o novo curso cun proxecto para embelecer as medianeiras da cidade con obras que serán de autores coñecidos ou de artistas máis actuais. A primeira das actuacións comezará este luns, día 25, nun edificio situado entre Príncipe e a Porta do Sol cuxa medianeira -a parede que queda ao descuberto tras o derrubamento dun edificio contiguo- contribúe a afear a zona comercial máis céntrica da cidade. Por iso, a parede do edificio cubrirase cunha lona na que se reproducirá un cadro de Urbano Lugrís titulado "Fiestra" e que, de feito, transformará a medianeira nunha ventá con vistas ao mar.

En rolda de prensa na Alcaldía, Abel Caballero remarcou que será a primeira actuación de varias nas que se prevé embelecer as partes da cidade afeadas froito dun urbanismo "lamentable".

"A partir de aí acondicionaremos as medianeiras da cidade con pintores locais a través de concursos, modelos ou grupos de pintores que xa están a entrar en contacto connosco para afondar na reforma da cidade", remarcou Cabaleiro, que insistiu en que o obxectivo é acabar co "feísmo" de Vigo.

A primeira actuación estará concluída en apenas unha semana, segundo asegurou onte Abel Caballero, que indicou que a estada se instalará o luns e que o pintor muralista tardará "cinco ou seis días" en reproducir a obra, de propiedade municipal, e coa que se quere render homenaxe ao artista, falecido hai corenta anos e que estivo moi vinculado á cidade.


"O tesouro de Punta Herminia", da autoría do noso querido Urbano Lugrís.

Aparece nas páxinas de La Voz de Galicia do 4 xaneiro de 1953, donde como comprobaredes cita algúns dos topónimos da Torre...Robaleira, Os Bicos, Altar, Punta Herminia, Punta do Orzán, Cala Corredoira ...mimadriña!, pecho os ollos, fago un viaxe no tempo e vexo a Lugrís soñando desperto co seu "Tesouro de Punta Herminia" a carón da Torre e abaixo, a poucos metros, a Milucho Mariñas collendo percebes!

Medre o mar!

Saúdos oceánicos!

Autor: Xabi Maceiras


A Xunta incoará o expediente para a declaración como BIC do mural de Lugrís na rúa Real

Rolda de prensa 17.01.2014

Ana Badía e Marcos Samaniego. Foto de Pedro Puig. El ideal gallego. 18.01.2014.

A Xunta de Galicia anunciou que incoará o expediente administrativo, iniciado pola asociación cultural O Mural, para a declaración do mural de Urbano Lugrís ubicado na rúa Real da Coruña como ben de interese cultural (BIC).

A solicitude formal para que a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta declarese ben de interese cultural o mural foi presentado pola asociación o 28.06.2013. Ante a falta de resposta nos meses seguintes, O Mural solicitou unha entrevista coa responsable de este departamento, María del Carmen Martínez, para coñecer o estado do expediente. 

A reunión celebrouse en San Caetano o 16.12.2013 ás 13:00 horas e nela a directora xeral comunicou a asociación O mural que o informe técnico necesario era favorable polo que, a volta de Nadal, o DOGA publicaría a incoación do expediente administrativo para a declaración do mural como Ben de Interese Cultural.

Trátase dunha noticia “excelente” xa que dende a publicación no DOGA o mural de Lugrís estará, por primeira vez, protexido pola lexislación.

 Así se recolle no artigo 10.3 da Lei do patrimonio cultural da comunidade autónoma de Galicia: A incoación dun expediente para a declaración dun ben de interese cultural determinará, respecto ao ben afectado, a aplicación inmediata e  provisional do réxime de protección previsto na presente Lei para os bens xa declarados. No caso de bens inmobles, ademáis, será de aplicación o estipulado no artígo 35.1 da presente Lei.

A Directora Xeral de Patrimonio valorou os argumentos e as fundamentacións da solicitude presentada, e recoñeceu que sen esta iniciativa liderada pola Asociación O Mural a Xunta de Galicia non tería dado este paso.

A nova a trataron, entre outros, estes medios:

(Pode premer sobre o nome do medio para acceder á noticia)


A XUNTA INCOARÁ O EXPEDIENTE PARA A DECLARACIÓN COMO BIC DO MURAL DO LUGRÍS DA RÚA REAL.

A Xunta de Galicia anunciou que incoará o expediente administrativo, iniciado pola asociación cultural O Mural, para a declaración do mural de Urbano Lugrís ubicado na rúa Real da Coruña como ben de interese cultural (BIC) 

A solicitude formal para que a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta declarese ben de interese cultural o mural foi presentado pola asociación o 28.06.2013. Ante a falta de resposta nos meses seguintes, O Mural solicitou unha entrevista coa responsable de este departamento, María del Carmen Martínez, para coñecer o estado do expediente. 

A reunión celebrouse en San Caetano o 16.12.2013 ás 13:00 horas e nela a directora xeral comunicou a asociación O mural que o informe técnico necesario era favorable polo que, a volta de Nadal, o DOGA publicaría a incoación do expediente administrativo para a declaración do mural como Ben de Interese Cultural. 

Trátase dunha noticia “excelente” xa que dende a publicación no DOGA o mural de Lugrís estará, por primeira vez, protexido pola lexislación. Así se recolle no artigo 10.3 da Lei do patrimonio cultural da comunidade autónoma de Galicia: 

  • A incoación dun expediente para a declaración dun ben de interese cultural determinará, respecto ao ben afectado, a aplicación inmediata e provisional do réxime de protección previsto na presente Lei para os bens xa declarados. No caso de bens inmobles, ademáis, será de aplicación o estipulado no artígo 35.1 da presente Lei. 

A Directora Xeral de Patrimonio valorou os argumentos e as fundamentacións da solicitude presentada, e recoñeceu que sen esta iniciativa liderada pola Asociación O Mural a Xunta de Galicia non tería dado este paso. 

Piden que el mural de Lugrís sea declarado bien de interés cultural.

La solicitud presentada a la Xunta incluye un estudio sobre su estado

Nueva iniciativa para salvaguardar el mural de Urbano Lugrís que se encuentra en la cafetería Vecchio de la calle Real. Esta vez procede de la asociación cultural O Mural, que «ven de presentar ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta en Santiago de Compostela unha solicitude para iniciar o expediente administrativo para a declaración de ben de interés cultural (BIC) do mural do pintor Urbano Lugrís ubicado no número 74 da rúa Real da Coruña». Esto anunciaron ayer desde la asociación cultural, argumentando que dicha declaración «suporía a garantía da máxima protección, xa que arestora a súa conservación depende da boa vontade dos propietarios e usuarios do inmoble», argumentan desde la entidad.

La solicitud presentada va acompañada de un estudio que detalla el estado del mural, trabajo que fue realizado en el año 2010 por el restaurador Daniel Pousa. La presentación de la solicitud ante los responsables de Patrimonio supone, según sus impulsores, «o inicio dunha senda que confiamos non se restrinxa unicamente ó mural do Vecchio». Además, esperan que se pueda ampliar este tipo de protección a otros murales que el artista dejó pintados en diversos lugares de Galicia, desde Malpica a Santiago o Vigo. Desde O Mural indicaron que «ante a falta de iniciativa política para iniciar este procedemento, cremos que a sociedade civil debe tomar a iniciativa e elixir a recuperación destes murais».

Esta no es la única iniciativa que ha puesto en marcha la asociación cultural O Mural, ya que además de la misma «seguirá colaborando coa asociación In Nave Civites na organización, un ano máis, do día Lugrís para reivindicar o legado de Lugrís, un océano máxico, cheo de historias e de misterios inmortalizados para sempre en debuxos, cadros e murais», un acto que incluye la visita a los principales murales de la ciudad.


 Urbano Lugrís: o mural no Vecchio
 
Semanas atrás prensa local informaba dos problemas de conservación do mural de Urbano Lugrís na cafetería Vecchio da rúa Real coruñesa.

Este pintor, do que xa vos teño dado conta en INICIARTE fantástico libro o Luis Rei Núñez "O señor Lugrís e a negra sombra"), ten bastantes murais en bares e igrexas da cidade. Foi un exdtraordinario pintor (o artista do mar), gran bebedor, probablemente mal marido e peor administrador das súas finanzas. Teño por el unha grande admiración. Mirade o estado do mural en cuestión.

Podemos apreciar as zonas sen pintura e que serán imposibles de recuperar.
 

Claramente aprécianse as pingas deixadas por unha taza con chocolate no mural.


É tan urxente a actuación sobre esta obra que mesmo conta cun grupo reclamándoa no Facebook.
(A recalada do mural) Recepción poética do mural "Vista da Coruña 1830, de Urbano Lugrís" que o Museo de Belas Artes exhibiu por vez primeira ao público o día 21 de decembro de 2013. O Colectivo In Nave Civitas Lugrís, encargouse un ano máis de darlle surrealismo e vida e lembranza ao IV día Lugrís na cidade barco.


Cultura e Educación pon en valor a obra de Urbano Lugrís a través do Museo de Belas Artes da Coruña
A institución cultural proporciona un novo emprazamento permanente ao mural, ‘Vista da Coruña 1830, que pintara o artista nunha vivenda de Madrid
Ven, 20/12/2013 - 20:44
‘Vista da Coruña 1830’
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través do Museo de Belas Artes da Coruña, colabora na posta en valor de Urbano Lugrís coa apertura dun novo espazo especificamente deseñado para situar de xeito permanente o mural ‘Vista da Coruña 1830’ que o artista galego realizou no ano 1959 na casa madrileña dos seus familiares, os Lugrís-Muñoyerro.

A imaxe permaneceu no domicilio ata finais dos oitenta, no que foi doada polos irmáns Lugrís Alonso-Muñoyerro ao Ministerio de Cultura, que acordou o seu traslado ao Museo de Belas Artes. Esta institución museística foi a responsable da súa restauración, de xeito que o seu estado de conservación actual da peza pode cualificarse de moi bo. A obra reviste unha especial importancia ao tratarse dun dos poucos murais que se conservan en coleccións públicas e que vai a estar exposto dun xeito permanente.

‘Vista da Coruña 1830’

A obra, cunhas dimensións de cento vinte e un por douscentos vinte centímetros e realizada en temple sobre xeso, representa unha vista fabulada e en formato panorámico da cidade da Coruña, co aspecto que esta idealmente tería no ano 1830. A perspectiva urbana que se nos presenta corresponde á fachada portuaria, resaltando de forma onírica os elementos máis representativos: a Torre de Hércules ao fondo de cor rosa, a cidade vella con casas xeométricas de distintas cores, e a baía co Castelo de Santo Antón e, na súa contorna, distintas embarcacións.
Neste enlace pódese ver o mural:
http://museobelasartescoruna.xunta.es/index.php?id=70&idc=2395

Fonte: http://www.edu.xunta.es/web/node/11404Da Galipedia, a Wikipedia en galego.

Urbano Lugrís González, nado na Coruña o 28 de xaneiro de 1908[1] e finado en Vigo o 23 de decembro de 1973, foi un pintor galego, fillo de Manuel Lugrís Freire, un dos fundadores da Real Academia Galega, e Purificación González, pianista de gran sensibilidade. Foi pai do tamén pintor Urbano Lugrís Vadillo.

Traxectoria

No seu contorno familiar aprenderá a amar a música, a gozar da lectura, a dominar a arte do debuxo, e a convivir con personaxes da cultura galega que influirán de forma importante na súa formación.
Desde neno sentiuse especialmente atraído polo mar azul da súa terra, no que decidirá mergullarse, facendo para sempre das súas augas e fonduras o seu lugar habitual de ensoñación.
A súa vida está chea dunha actividade creadora pouco común, que lle permitirá plasmar as súas inquedanzas artísticas en medios tan diversos como a poesía, o teatro, a pintura e incluso a arquitectura (Ermida do santuario dos Santos Reis, Bueu 1948-49).
Bohemio de vocación, mantivo unha intensa vida cultural no Madrid republicano a carón de figuras relevantes da época como Federico García Lorca, Rafael Dieste, Rafael Alberti ou Álvaro Cunqueiro, participando nas Misións Pedagóxicas como escenógrafo e guiñolista, e na publicación de revistas como Brétemas, da que foi o gran vertebrador.
De volta a Galiza seguirá movéndose en círculos literarios e pictóricos, dando renda solta a súa capacidade de gran falador; así tan pronto recitaba a un clásico facendo uso dunha memoria prodixiosa, como narraba unha das súas múltiples anécdotas coas que moitas veces foi fabulando a súa propia lenda.
Foi un gran ilustrador de libros e co seu labor de dirección e creación na revista Atlántida demostrou unha nova faceta do seu carácter: a súa capacidade de traballo.

Estilo

Pintor valente e rompedor. No seu estilo pictórico os críticos atopan semellanzas co metafísico Chirico, co surrealismo de Rene Magritte nas súas visións oníricas e con Patinir, O Bosco, e Brueghel no seu barroquismo das formas e a súa minuciosidade.
Dominou tódalas técnicas: óleo, serigrafías, collage, muralista, tinta chinesa sobre papel...
Tematicamente a súa obra está chea de referencias ó mundo céltico e as profundidades mariñas cunha composición escenográfica case constante.
Desde a morte da súa muller no 1961, Urbano Lugrís debaterase nun ir e vir de fondas depresións, máis entre unha e outra seguirá pintando coa mesma forza e riqueza imaxinativa que o caracterizou sempre, ata o mesmo ano da súa morte; nadal do 1973 na cidade de Vigo.

Recoñecemento

En 1997 organizouse a mostra máis ampla do pintor, Urbano Lugrís, Viaxe ao redor do meu mundo, comisariada por Rosario Sarmiento e Antón Patiño. Tivo lugar no Círculo de Belas Artes de Madrid e no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela.
Antón Patiño Pérez publicou o libro Urbano Lugrís: Viaxe ao corazón do océano (Ed. do Castro, 2007), que abrangue a vida, obra e lenda de Urbano Lugrís. Análise da súa pintura e do seu labor literario asinado co alcume de Ulyses Fingal ao través de relatos e poemas vencellados ao mundo do mar.
Luís Rei Núñez publicou O señor Lugrís e a negra sombra (Xerais, 2007), novela baseada nos últimos anos da vida do pintor.

Descuberta

A principios de decembro do 2008 foi descuberto nos baños dun restaurante da Coruña un mural seu durante as obras de reforma do local. A obra representa un reloxo de péndulo que marca as tres en punto e do que penduran dous chourizos, así coma a frase "Unha cunca de viño e faise o camiño". A autoría da obra foi confirmada "sen a máis mínima dúbida" polo seu fillo Urbano, [2].
Lugrís

Lugrís