Colectivo Literario In Nave Civitas Lugrís

VIII DÍA LUGRÍS EN VILABOA E NA CORUÑA

O Colectivo Lugrisián In Nave Civitas e a Asociación Cultural O Mural organizan o 21 e o 23 de decembro o VIII día Lugrís.

Co gallo do 44 cabodano do pasamento do artista Urbano Lugrís González o colectivo lugrisián In Nave Civitas e a asociación cultural O Mural celebrarán a vindeira semana o VIII día Lugrís.

O prólogo desta festa é a exposición de fotografía MAR DE MARÍA ANTONIA na cafetería Monty Ambigú, que comezou o 16 de nadal e na que o poeta e fotógrafo, Xosé Iglesias, amosa aos terrícolas a mirada que os mariñeiros teñen do golfo Ártabro.

As actividades comezarán o xoves 21 de nadal ás 19:00 horas cun recital poético aberto na cafetería Monty Ambigú arredor da dita exposición fotográfica.

O día grande será o sábado 23 de Nadal con actividades de mañá e de tarde. 

As 11:30 horas o colectivo, e todas aquelas persoas que queiran se sumar a eles, subirán ao autobús de liña cara a Rutis para participar na I Rota Lugrís por Vilaboa na que visitarán (arredor das 12:00 horas) os cadros da igrexa e os frescos das escolas parroquiais, obras (estás últimas) que non adoitan estar abertas ao público. Logo visitarán distintos lugares ligados á vida do pintor do mar e coñeceran testemuñas de primeira man do seu paso por Vilaboa.

Pola tarde, xa na Coruña, comezan os actos tradicionais, ás 18:00 horas, no Obelisco, coa pintada de paraugas con motivos da obra de Urbano Lugrís; para o que convidan ás/aos participantes a levar, chova ou non, os seus propios paraugas, pinturas e todo o seu enxeño.

Ás 19:00 horas, na rúa Olmos, 26, (entrada a oficina de Abanca) presentarase o folleto TRAS OS PASOS DE URBANO LUGRÍS. Unha guía polos principais fitos da cidade vencellados a vida e obra do pintor do mar. O folleto redactado polo colectivo ten ilustracións de Roberto Castro (que un ano máis tamén deseñou os carteis da convocatoria).

O folleto presentarase ao pe do mural de Urbano Lugrís para cuxa protección naceu esta festividade, neste primeiro ano no que goza da máxima protección do noso ordenamento xurídico: Ben de Interese Cultural.

Deseguido; todos os interesados comezarán a Manifestación Atlántica cos paraugas decorados, coas as súas mellores galas mareiras e todo a potencia da obra de Lugrís para descorrer polas cinco últimas etapas da rota: rúa Estrela, 10; rúa Mantelería; Santo André, 200; rúa Caramanchón (praza de Pontevedra) e a Coiraza. Ao carón do mar, realizarase o acostumado Rito Orzánico, para coller forzas de abondo para encarar o tempo até o vindeiro día Lugrís.

Todos os actos están abertos á participación cidadá, convidamos a todas as persoas interesadas a sumárense a celebrar a obra de Urbano Lugrís, o pintor do mar, unha festa á que cada ano acude máis xente.


Menos derrotismo e máis surrealismo!
Medre o Mar!


PROGRAMA:

21 de nadal de 2017

19:00 horas. Monty ambigú. Praza do papagaio, 2.

        Recital poético aberto co gallo da exposición fotográfica Mar de             María Antonia, de Xosé Iglesias


23 de nadal  de 2017

Mañá

11:30 horas. A Coruña. Parada Obelisco(Casino)

        Saída para Vilaboa no autobús de liña Asicasa.

12:00 horas. Diante da Igrexa de Rutis. Vilaboa.

        Rota Lugrís por Vilaboa.
        Visita aos frescos das escolas parroquiais
        Manifestación atlántica polos fitos lugrisiáns
        Inauguración dun mural lugrisián en Casa Rumbo
      
Tarde

18:00 horas. Obelisco.

    Gran pintada de paraugas con motivos lugrisiáns.

19:00 horas.  Ao pe do mural de Urbano Lugrís da oficina principal de Abanca da Coruña. Rúa Olmos, 26,

    Presentación do folleto “Tras os pasos de Urbano Lugrís”, unha rota         coruñesa.

19:30 horas. Saída da manifestación atlántica polas rúas da Coruña:

    Manifestación atlántica polas rúas da Coruña visitando cinco fitos     esenciais na vida e na obra do noso pintor.As irmás e o irmáns enxebres da fala diante do Ideal Room 11/02/2017.

O sábado 11 de febreiro a Novísima Irmandade da Fala cruñesa celebrou en Ferrol un acto galeguista para conmemorar o mitin que 100 anos antes organizara o Comité de aición galleguista da Hirmandade da Fala da Cruña.

Os bo e enxebre ferrolán, Sr. Gago, e as xentes da Fundaçom Artábria emprestaron todo o seu apoio facendo un patriótico esforzo para difundiren a celebración deste acto. As irmás e o irmáns enxebres da Cruña saíron da estación de San Cristovo no tren das 10:50 horas e comezaron a lenta viaxe no convoi. O Sr. Osorio lembrou o anuncio do acto que publicara A Nosa Terra o 6 de xaneiro de 1917 e as verbas de Antón Villar Ponte que convidaba as galegas a se esquecer dos localismos para abrazar o galeguismo. Prosegiu a marcha ao ritmo de cancións da terra.

No apeadoiro de Infesta o Sr. Rodriguez Palleiro reivindicou con vehemencia a colocación dun «by-pass» que traguería a esa liña ferrea a altura dos tempos. O Señor Souto ilustrou a parada en Betanzos lembrado a anécdota contada polo lehendakari Ibarretxe de como Foucellas deixou patacas na porta do seu avó, desterrado nesa parroquia coruñesa, para axudalo a sobrevivir o seu primeiro inverno galego. Na parte final da viaxe as regueifeiras comezaron unha fera guerra que finalizou sen consecuencias. 

Na estación de Ferrol agardaban un fato de enxebres ferrolás cun gaiteiro aos que as viaxeiras replicaron entonando a Foliada da Coruña. Deseguido comezou un roteiro que levou aos galeguistas polo centro de Ferrol.

O señor Gago, cicerone de excepción, expricou a impresión que en 1917 causara a rúa Galiano a Villar Ponte. O sr. Dobarro, catedrático de lingua galega, amosou os locais da rúa Real nos que comezaron as actividades da Irmandade de Amigos da Fala de Ferrol. 

A visita continuou no Casino onde as irmás desfrutaron dos murais de Bello Piñeiro, unha das obras cimeiras da pintura modernista da nosa terra. Asi mesmo se achegaron ao edificio do Salón Amboaxe e o Ideal Room, lugares nos que en 1917 celebráronse o mitin e o xantar. Despois da imprescindible fotografía de familia dirixiron os seus pasos a Fundaçom Artabria onde se lles agasallou c'un esprendido xantar. Á hora do café Manolo Bacalhau deleitou as irmás con algunhas das mellores pezas do seu repertorio e o gaiteiro, as pandereteiras e o tambor uníronse as voces das asistentes para intepretar temas da nosa música e voltou a incruenta batalla das regueifas. Para rematar o acto a Sr. Ramiro e a Sra. Fernández e a señora Rosa Martínez recitaron versos ademirables. O Sr. Gago (pai) interpretou de memoria a peza A Princesa, dos Irmáns da Fala Charlón e Hermida. 

Antes de partir do local de Artábria todos os enxebres presentes entonaron o himno galego para pechar unha xornada enxebre que non esqueceremos endexamais. 

Até o tren acompañaron os irmáns e as irmás coruñesas e moitos amigos e amigas de Ferrol. Cando arrincou o convoi houbo vivas a Galicia, a Ferrol e A Coruña e a despedida foi ao compás da Foliada de Cercedo.

Debuxo realizado polo compañeiro Roberto Illas Sisargas, para conmemorar a ocasión.Reportaxe fotográfica de Esperanza Vázquez Dopico, na Conmemoración da visita da Irmandades da Fala da Cruña a Ferrol 11de febreiro de 1917 - 11 de febreiro de 2017. Roteiro histórico polo centro de Ferrol. Organizaron: Colectivo Literario In Nave Civitas e Fundaçom Artabria.
Música: A Quenlla - Manifesto de Lugo.


Reportaxe fotográfica de Conmemoración da visita da Irmandade da Fala da Cruña a Ferrol 11de febreiro de 1917 - 11 de febreiro de 2017. Xantar Popular de enxebres do Colectivo Literario In Nave Civitas e da Fundaçom Artabria no seu local social de Esteiro en Ferrol.


Na estación de Ferrol agardaban un fato de enxebres ferrolás cun gaiteiro aos que as viaxeiras replicaron entonando a Foliada da Coruña. Deseguido comezou un roteiro que levou as galeguistas polo centro de Ferrol. O señor Gago, cicerone de excepción, expricou a impresión que en 1917 causara a rúa Galiano a Villar Ponte. O Sr. Dobarro, catedrático de lingua galega, amosou os locais da rúa Real nos que comezaron as actividades da Irmandade de Amigos da Fala de Ferrol. A visita continuou no Casino onde as irmás desfrutaron dos murais de Bello Piñeiro, unha das obras cimeiras da pintura modernista da nosa terra. Asi mesmo se achegaron ao edificio do Salón Amboaxe e o Ideal Room, lugares nos que en 1917 celebráronse o mitin e o xantar, o salón de amboaxe. Despois da imprescindible fotografía de familia no edificio do emblemático hotel Ideal Room dirixiron os seus pasos a fundaçom Artabria onde se lles agasallou c'un esprendido xantar. Até o tren acompañaron as irmás coruñesas moitas amigas de Ferrol. Cando arrincou o convoi houbo vivas a Galicia, a Ferrol e A Coruña e a despedida foi ao compás da Foliada de Cercedo.

NOTA DE PRENSA [COLECTIVO LITERARIO IN NAVE CIVITAS]

11/02/1917 - 11/02/2017 CENTENARIO DA VISITA DA IRMANDADE DE AMIGOS DA FALA DA CORUÑA A FERROL


​ Ferrol - Cruña: "Unha nova xornada galeguista" das "Hirmandades da Fala" o sábado 11/02/2017 [100 anos despois].

O Colectivo Literario In Nave Civitas e a Fundaçom Artabria organizan a recreación da visita que a “Hirmandade de Amigos da Fala da Cruña” fixo a Ferrol hai cen anos, o 11 de febreiro do 1917.

Amigos da Fala somos
Y-o amor de Galicia sea,
 Xa que de todos é nai,
Quen nos xunte e nos protexa…

(Cantiga dos amigos da fala, de Manuel Lugrís)

  
O 11/02/1917 a “Hirmandade de Amigos da Fala da Cruña” celebrou en Ferrol un acto galeguista. Dito acto foi anunciado polos ferroláns coma un «mitín do rexionalismo galego» no que ninguén ía atopar «humildá, nin queixas, nin vágoas, nin sospiros». Entre outros; foron a Ferrol, os irmáns Vilar Ponte, Manuel Lugrís, Francisco Tettamancy e Eladio Rodríguez González sendo recibidos entre aprausos e vivas a Galicia na estación do ferrocarril do Ferrol por máis de cen enxebres, entre outros; o coro “Toxos e Froles” co seu presidente Sr. Vaello, a rondalla “Airiños da Miña Terra” co seu intelixente director Sr. Pampín, o pintor D. Camilo Díaz, o poeta D. Emiliano Balás, os cómicos Charlón y-Hermida, D. Pedro Fraga de Porto e o cultísimo García Niebla. Todos xuntos camiñaron en manifestación solemne e polo camiño espallaron follas con versos e pensamentos alusivos.

Despois do mitin, celebrado no Salón de Amboaxe, os irmáns enxebres xantaron no "Ideal Room", sito na rúa Real, e a xornada continuou coa representación dun diálogo teatral cómico representado polos senlleiros actores Hermida e Charlón máis a lectura de poemas, segundo relata o boletín decenal A Nosa Terra do 16 de febreiro do ano 1917.

O 11/02/2017, xusto cen anos despois, o Colectivo Literario In Nave Civitas e a Fundaçom Artabria queren conmemorar aquela xuntanza  repetindo aquela xornada galeguista co seguinte programa:

Ø Saída en tren das irmás e irmáns da “Cruña” ás 10:50 Horas.
Ø Chegada a Ferrol ás 12:07 Horas.
Ø Recepción na estación do ferrocarril polas irmás e irmáns enxebres de Ferrol.
Ø Roteiro polo Ferrol das Irmandades da Fala co asesoramento do Catedrático Xosé M. Dobarro.
Ø Reportaxe fotográfica no edificio “Ideal Room” (100 anos despois), lectura de textos das Irmandades.
Ø Xantar popular (12,00 €), lectura de textos, recital poético musical e troula, no local social da Fundaçom Artabria, sito na Travesía Batallóns no barrio de Esteiro. [A reserva previa para o xantar pódese facer a través do ciber-correo correiodeartabria@gmail.com ou do teléfono 669 778 474 antes do 9 de febreiro].
Ø Ás 18:30 horas, acompañamento e despedida ás irmás e aos irmáns da “Cruña” na estación do Ferrocarril.
Ø Saída en tren de Ferrol ás 19:15 horas (Chegada á Coruña ás 20:30 horas).


Convidamos a todas e a todos os asistentes a virdes vestidas e vestidos coas vosas mellores galas da época, aló polo ano 1917. Convidamos ás irmás e aos irmáns ferroláns a acudiren á estación do ferrocarril para recibiren á comitiva enxebre da “Cruña” e acompañala polas rúas ferrolás nunha nova xornada galeguista cen anos despois.


Prégase e agradécese difusión da nova.


Rueiro da xornada:

“Rueiro do roteiro”
Estación de Ferrocarril Ferrol
Avenida de Compostela
Praza de España
Rúa Galiano
Rúa Lugo
Rúa Real
Praza de Amboaxe (Antigo salón de Amboaxe)
Rúa Real
Praza de Armas (Edificio Ideal Room)

 “Rueiro para xantar”
Rúa da terra
Rúa da igrexa
Rúa Cantón de Molíns
Praza das Angustias
Rúa Carlos III
Travesía Batallóns

  “Rueiro acompañamento á estación”
Travesía Batallóns
Rúa Carlos III
Rúa Fernando VI
Rúa San Ramón
Rúa Naturalista López Seoane
Avenida de Vigo
Praza de España
Avenida Compostela
Estación Ferrocarril Ferrol

No tren das doce e sete do sábado chegarán nosos hirmáns. Pregamos a tod@s cantos teñan amor a Galiza acudan a gardaios e logo a oílos no mitin.

Ferroláns! Axudádenos a erguer nosa Galiza! Acudide vestidos da época para vivirmos tod@s unha xenial e enxebre xornada.

•    Saída en tren dos Irmáns da Cruña ás 10:50 Horas.
•    Chegada a Ferrol ás 12:07 Horas.
•    Recepción na estación Ferrocarril dos hirmáns Enxebres de Ferrol aos hirmáns da Cruña.
•    Roteiro polo Ferrol das "Hirmandades" (polo camiño espallaranse escritos alusivos 100 anos antes).
•    Reportaxe fotográfica no edificio Ideal Room (100 anos despois) e Lectura de textos das "Hirmandades".
•    Xantar popular (12E), lectura de textos, recital e troula no local social da Fundaçom Artabria.
•    Ás 18:30 horas, acompañamento e despedida aos hirmás da Cruña na estación do Ferrocarril.
•    Saída en tren de Ferrol ás 19:15 horas (Chegada á Coruña ás 20:30 horas).


"Canta, meu carriño, canta
a redención esquencida
y-o dor da Terra ferida
de treidores e ladróns
¡A y-alma galega dorme
a santa ideya está morta
e tes que ir porta por porta
escendendo os corazóns"

Ramón CabanillasO cartaz deste ano é do pintor coruñés Roberto Castro.VII DÍA LUGRÍS


17 DE NADAL DE 2016

O vindeiro sábado, 17 de nadal, o colectivo In nave civitas e a asociación cultural O Mural organizan o VII Día Lugrís, data dedicada a lembrar a vida e obra do artista coruñés Urbano Lugrís González.

Os actos comezarán as 18:00 horas na praza de Pontevedra ao pé da estatua de Eusebio da Guarda coa inauguración dun grafiti no que vaise reproducir unha serigrafía do pintor titulada Marineda Soñada. O mural estáse a realizar nun lugar habilitado  para a ocasión no Instituto de Ensinanza Secundaria Eusebio da Garda.

A continuación dedicaremos un tempo para o tradicional obradoiro de paraugas no que decoraremos os nosos "parachuvias" con motivos marítimos e da obra de Lugrís.

A iso das 19:00 horas comezará a Manifestación Atlántica polas rúas da Pescaría con paradas para lembrar a vida e obra do escritor e pintor coruñés. A manifestación rematará na Coiraza onde realizaremos, se Poseidón nolo  permite, un avistamento de baleas e homes mariños.


O colectivo In nave civitas convida a toda a cidadanía a participar neste acto atavíado coas súas mellores galas mariñeiras e que porten, se as teñen, as súas buguinas, para acompañar a ruta.

Este ano acompañarán a marcha un cortexo de 6 bucios ataviados co uniforme de gala da Unión de Conserveiros de Galicia.  Algúns dos escafandros (elaborados pola artista Viki Rivadulla) pódense admirar na Libraría Sisargas (r/ San Roque, 7) até o propio 17/12/2016.

Dentro dos actos do día Lugrís a fotógrafa Pilar Silva, membro do colectivo In nave civitas, presenta a súa exposición Cosendo as ondas do mar. A exposición poderá desfrutarse na Buserana bar, praza de José Sellier, dende o venres 16 de decembro até o remate de xaneiro.

Estades todo@s convidad@s á Manifestación Atlántica pro Urbano Lugís na Cidade Barco, A Coruña que terá lugar o vindeiro mércores día 3 de agosto dianto do antigo Café Vecchio, na rúa Real 74-76, haberá un percorrido pola feira do libro e rematará cun recital da obra escrita de Balada de los Mares del Norte de Urbano Lugrís González na carpa de presentacións. Organiza a Editora Alvarellos e colabora o noso Colectivo Literario In Nave Civitas Lugrís.
A FESTA GALEGA DO SÁBADO
 
Amigos da Fala somos
Y-o amor de Galicia sea,
Xa que de todos é nai,
Quen nos xunte e nos protexa
 
(Cántiga dos amigos da fala, Manuel Lugrís Freire)

A Coruña. Redacción. Se a convocatoria que o colectivo In nave civitas tivera máis acollida na imprensa local, a festa que o sábado se celebrou na fermosa paraxe das Maceiras (San Vicenzo de Elviña) tería alcanzado aínda maiores proporcións; porén resultou un verdadeiro éxito para os organizadores da recreación do centenario da primeira saída ao campo da Irmandade de amigos da fala da Cruña.

Un fato de persoas coas súas mellores galas esportivas do 1916 xuntáronse as 12:00 horas nos vellos terreos da Granxa Agrícola Experimental de Galicia para emprender a pé a marcha até As Maceiras. Ao longo do camiño fixeron distintas paradas lembrando a toponimia, a historia e constantando as grandes mudanzas da cidade no último século.
Nas Maceiras agardábanlles algúns veciños de Elviña para lles guiar pola realidade da parroquia e os múltiples problemas que lles ten afectado na derradeira centuria. Canda estes veciños estaban outro fato de persoas, simpatizantes da empresa galeguista que decidiran xuntárense á excursión. Todas xuntas continuaron o seu camiño até o campeiro que elixiran para facer un alto onda todo estaba ao xeito para comezar co xantar composto por produtos da nosa terra. A comida foi animadísima e algunhas das asistentes aproveitaron o terreo para xogar ao badminton.

Tras dar conta das empanadas, as tortillas, os produtos da nosa horta, os queixos e algunhas larpeiradas bañadas por viños e licores do país; esta Novísima Irmandade proseguiu coa recreación do evento de 1916 que comezou coa lectura dos artigos que os xornais da altura fixeron para anunciar e contar aquela xunta campestre. Deseguido algunhas das persoas presentes leron poemas de Ramón Cabanillas (Adiante, No pinal e Acción gallega), o artigo O gran día de Galicia, de Manuel Lugrís Freire; partes do discurso (A xeración de 1916) que Ramón Villar Ponte dictou ao entraren na Real Academia Galega e a Cántiga dos irmáns da fala, de Manuel Lugrís.  A lírica recitada tivo o seu contraponto coa cantada e Moncho do Orzán interpretou un Cantar de arrieiro de Mesoiro e o Pregaria das Irmandades, de José Baldomir. 

Logo da recreación proseguiu a festa grazas a música dun formidable gaiteiro, digno herdeiro daquel Emiliano Moscoso que tocou no 1916, ao que acompañaron unha xenial pandereteira, un tamboril e un bombo. As presentes bailaron a muiñeira e o pasodobre e cantaron alalás e outras cantigas. Todo moi ledo, moi propio de nós e prometedor de que a memoria da Irmandade da fala da Cruña prendeu nos corazóns dos galegos deste século que teñen a firme vontade de continuar na loita pola Nosa Terra. A xornada prolongouse até o luscofusco no que estes novos irmáns regresaron as súas casas coa ledicia nos seus peitos por ter honrado a memoria daquelas mulleres e homes que sementaron fai un século  a conciencia de seren nós mesmas e con un feixe de plans para continuar co seu exemplo hoxe.

Saúde e éxito para esta Novísima Irmandade da Fala da Cruña! 
Colectivo Literario In Nave Civitas Lugrís
Lugrís

Lugrís